Van harte welkom op de Blog van Diversitijd! Neen, het is géén schrijffout... Diversitijd is een groep mensen die vinden dat het in Leuven tijd is voor diversiteit. In onze PLATFORMTEKST kan je terugvinden wat dit concreet inhoudt. Heb je zin om mee te doen? Ideeën, teksten of initiatieven rond diversiteit? Laat het ons weten op Diversitijd@gmail.com. Enjoy our Blog, Diversitijd

woensdag, september 20, 2006

Lijst met ondertekenaars

Verenigingen

Jong Groen Leuven
Ahlan vzw
Animo, jong links Leuven
Jong NVA Leuven
Pangaea
Jong VLD Leuven
VZW Het Depot
Kif-Kif vzw
Prego - jongeren mét spirit leuven
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Vormingplus Oost Brabant
Danscentrum Aike Raes vzw
Mooss vzw
STUK kunstencentrum vzw

Scholen

BSGO Freinetschool De Appeltuin
Basisschool De Winge
Abdijschool Vlierbeek

Personen

Ronald Nelissen
Gille Feyaerts
Hanne de Boever
Younes Ouchan
Niels Kelchtermans
Mohammed Ridouani
Mathias Niyonzima
Bas Verdin
Evelien Van Gael
Elisa Soares Almeida
Bert Smits
Bart Vanwildemeersch
Marlies Stubbe
Klaartje Proesmans
Andrée Verplancke
Noortje Merckx
Marieke Merckx
Michael Cerulus
Stéphanie Goos
Koen Lebegge
Mike Naert
Ico Maly
Maarten Janssens
Lina De Groe
Clara Van Hemelrijck
Daniël Nelissen
Sascha Luyckx
Steven Daniëls
Lorenz Hendrickx
Izzy Van Aelst
Thomas Leys
Sarah Vanempten
Maarten Schurmans
Johan Otte
Caroline Nijs
Luc Arien
Denise Vandevoort

3 Comments:

Anonymous Anoniem said...

Het ACW van Leuven onderschrijft de standpunten die in de tekst worden aangehaald. Maar onderschrijft de tekst niet als geheel. Het ACW wil in de eerste plaats streven naar een positief beeld van de Diversiteit. Vertrekkend vanuit de bestaande initiatieven en de kracht van een kleurrijke samenleving, willen we de mensen aansporen zich te verenigen en vanuit die vereniging positieve acties te ondernemen op lokaal en maatschappelijk vlak.

Daarnaast zien we Diversiteit ook ruimer als enkel kleur alleen. Het gaat over de aanvaarding van iedereen, die geen uitsluiting aanvaard, binnen een ruimdenkende maatschappij.

Daarom vinden we de tekst in eerste instantie te veel gefocust op de re-release van het Meldpunt Racismebestrijding. De tekst zou in de eerste plaats het onderschrijven van de maatschappelijke opdracht moeten zijn van zowel de verenigingen als de lokale overheid. Daarom zou een platformtekst op de eerste plaats de verenigingen moeten vragen om samenwerkingen op te zetten met enerzijds de verenigingen van de 'andere' cultuur en anderzijds met de bevolking van de directe buurt waarin de vereniging resideert. Het platform Diversitijd kan daarvoor een instrument zijn.

De bevolking zou er ook meer expliciet op gewezen moeten worden dat de samenstelling kleur-rijker is geworden. Dit heeft ook een rijkdom aan culturen en levenswijzen opgeleverd. Deze diversiteit moet in de eerste plaats als rijkdom worden gezien. Mensen die dat onderschrijven, onderschrijven ook om ruimte te geven voor de kleur in eigen buurt.

In laatste instantie vinden we dat een platformtekst kan wijzen op de negatievere aspecten van het samenleven, namelijk dat deze ook racisme met zich meebrengt. Daarom is het belangrijk dat voor deze een meldpunt bestaat. Dit wil niet zeggen dat het ACW de ogen sluit voor het aanwezige racisme in de samenleving, wél dat we niet ingaan op een negatieve tendens, waarbij mensen in kampen worden onderverdeeld.

Wij onderschrijven een tekst die deze aspecten voldoende ruimte geeft. Wij kiezen voor een positieve, verdraagzame en kleurrijke samenleving, met respectvolle inclusie van mensen die niet aan de standaard voldoen. We blijven echter wél het initiatief actief steunen en hopen op een nieuwe tekst.

We willen ook actief de promotie van het meldpunt steunen en zullen trachten aanwezig te zijn op de activiteiten in dit kader.

Met vriendelijke groeten,

Uit naam van ACW-Leuven
Bart Vanwildemeersch
ACW Leuven - Wereldsolidariteit
Bondgenotenlaan 131
Telefoon: 016 29 81 28
Mobiel: 0496 88 23 98
Fax: 016 29 05 55
bart.vanwildemeersch@acw.be
www.acw.be/regioleuven

12:15 p.m.

 
Anonymous Anoniem said...

Jong CD&V Leuven en Diversiteit

Jong CD&V verwerpt radicaal de discriminatie van mensen op basis van herkomst, cultuur, overtuiging, lichamelijke kenmerken, ...
Toch willen wij de platformtekst niet ondertekenen.
Niet omdat we tegen Diversiteit zijn. Verre van. Zeker ook niet omdat we tegen een initiatief zijn waarbij breed steun gezocht wordt voor een positief verhaal rond diversiteit. Verre van.
Wij kiezen ervoor om deze platformtekst niet te ondertekenen omdat het geen platformtekst is. Een platformtekst moet een wervende tekst zijn, die jongeren en middenveld, georganiseerde groepen en niet-georganiseerde groepen samenbrengt rond één doel, het promoten van een positief verhaal rond diversiteit.

Wat stellen wij echter vast? Dat deze zogezegde platformtekst een zeer specifiek initiatief naar voor schuift als blijkbaar de grote oplossing. Jong CD&V kiest voor een oorzaakbestrijding, niet voor een symptoombestrijding. Een meldpunt voor racisme kan gepast zijn als het kadert in een breed positief verhaal. Maar om nu alle nadruk op dit aspect te leggen gaat ons wat te ver. Wij vrezen zelfs dat op deze manier een goedbedoeld initiatief eerder een omgekeerd effect kan genereren.

Daarnaast vinden wij dat elk discours rond diversiteit een discours van rechten en plichten moet zijn. Soms wordt het ene facet benadrukt, een andere keer gaat er meer aandacht aan het andere, maar beide facetten zijn onlosmakelijk verbonden.
Jong CD&V weigert een tekst te ondertekenen die blijkbaar vertrekt van de premisse dat het racisme van autochtonen jegens allochtonen het enige probleem is. Voor ons is het verhaal toch iets ingewikkelder.

Last but not least, Diversiteit kan over zoveel meer gaan dan enkel over culturele, etnische en of religieuze verschillen. Ook met andersvalide en andersbegaafden moet genoeg rekening gehouden worden. Ook voor hen moeten inspanningen gedaan worden door beleidsmakers, door verenigingen, door ons allemaal. Ook die invalshoek missen wij.


Namens Jong CD&V Leuven
Pieter-Jan Lijnen
Wnd voorzitter

11:07 a.m.

 
Anonymous Anoniem said...

zeer interessant, bedankt

9:47 a.m.

 

Een reactie posten

<< Home